Spreekuren zorg voor Zorgvlied

De individueel adviseur
Ingrid van den Hout, tel. 013 5436664,
e-mail: ingridvandenhout@contourdetwern.nl
De spreekuren zijn:
• Servicecentrum Het Laar,
Generaal Winkelmanstraat 175
op maandag van 14.00 – 15.00 uur;
• Wijkcentrum De Nieuwe Stede,
Capucijnenstraat 156
op dinsdag van 9.00 – 10.00 uur;
• Steunpunt Frater Mattheushof,
Frater Mattheushof 1
op dinsdag van 13.30 – 14.30 uur.
Kantoor: Wijkcentrum De Nieuwe Stede.

De Toegang/IMW
Het spreekuur is in De Back
op dinsdag van 13.00 – 14.30 uur.

De wijkzuster
Anita Wolfs, tel. 0168 331826.
• Het spreekuur is in De Back
op dinsdag van 13.00 – 14.00 uur.

De wijkverpleegkundige
Raymond van Gerwen, tel 06 83969406,
e-mail: wijkverpleegkundige@hetlaar.nl
• Het spreekuur is in De Back
op maandag van 14.00 – 16.00 uur.