Aanvraagformulier Verrijk-je-wijk

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Email:

Bankrekening:


Ons idee voor Verrijk-je-wijk:

Toelichting plan:


Om welke straat gaat het:

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering:

Hoeveel mensen nemen deel:

Wat is het totale bedrag van de begroting:

Wat is de bijdrage van de deelnemers:

Welk deel wordt gevraagd als bijdrage Verrijk-je-wijk”:

Wanneer wordt het plan uitgevoerd:

Waar wordt het plan uitgevoerd: