De Back

De Back is het wijkcentrum van de wijk Zorgvlied, waar je door een team van enthousiaste vrijwilligers hartelijk wordt ontvangen. Wij vinden het belangrijk dat alle buurtbewoners een wijkcentrum hebben waar zij gebruik van kunnen maken. De Back is er voor al die activiteiten waar de eigen huiskamer te klein voor is. Dit burgerinitiatief kan niet bestaan zonder inbreng van wijkbewoners.

In de Back vinden uiteenlopende activiteiten plaats voor ongeveer 700 bezoekers per week. Velen volgen een cursus of een training, maar er kan ook worden gedanst, gegeten, gebridged, gesport, gebiljart en koffie worden gedronken.

Maatschappelijke organisaties in de wijk zoals de wijkvereniging, Contourdetwern, gezondheidsdiensten en gemeente maken ook gebruik van De Back.

Lees de nieuwsbrief nieuwsbrief-back-1-3-sept-2016

 

 

WIJKCENTRUM DE BACK
Schout Backstraat 33
5037 MJ Tilburg
Telefoon: 013-4687373
deback@kpnmail.nl