ANBI

Sinds 2008 kan een organisatie door de Nederlandse Staat  worden aangemerkt als ANBI.

De afkorting ANBI staat voor  “Algemeen Nut Beogende Instelling”.

De ANBIstatus geeft fiscale voordelen aan de belastingbetaler die een gift doet aan zo’n instelling: binnen de fiscale regels zijn giften aan een ANBI namelijk aftrekbaar voor o.a.  de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor het verkrijgen, maar ook voor het behouden van de ANBIstatus zijn een aantal voorwaarden gesteld waaraan de instelling door publicatie via internet moet voldoen.

Op deze pagina, of via verwijzing,  voldoen we aan deze publicatie- en informatieplicht.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

In september 2013 heeft de vereniging de ANBIstatus verkregen.

De Naam: De vereniging draagt de naam: WIJKVERENIGING ZORGVLIED TOTAAL

Het RSIN/fiscaal nummer ANBI: 813255843

De doelstelling:  het doel van de vereniging is:
a) Het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op de leefbaarheid van de wijk Zorgvlied en het welzijn van haar bewoners;
b) Het zorgen voor een leefklimaat in de wijk, waarin initiatieven van wijkbewoners kunnen gedijen;
c) Het behartigen van de belangen van wijkbewoners, met name op het gebied van leefbaarheid van de wijk en het welzijn van haar bewoners en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.                                        (statuten).
Beloningsbeleid: De bestuursleden van de vereniging verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis, zij ontvangen hiervoor geen beloning.
De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding van € 75 per jaar. Buiten gewone uitgaven worden op declaratiebasis  vergoed.
Bestuursleden die na een zittingsperiode van tenminste 4 jaren afscheid nemen ontvangen een cadeaubon van € 50.
Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Jacques Franssen
Secretaris: Gerard Hovenier
Penningmeester: Daniël Mutsaers
Bestuurslid:  Wilma van de Boer
Bestuurslid:  vacature
Contactgegevens: Voorzitter: Jacques Franssen | e-mailadres: jenjfranssen@kpnmail.nl
Secretariaat: Gerard  Hovenier | e-mailadres: g.hovenier@home.nl
Contact vereniging: e-mailadres: secretariaat@zorgvliedtilburg.nl
Het beleidsplan: Hiervoor wordt verwezen naar de pagina onder “Vereniging”.

Verslag van uitgeoefende activiteiten: Hiervoor wordt verwezen naar de pagina onder “Vereniging”.

Financiële verantwoording:  Hiervoor wordt verwezen naar de pagina onder “Vereniging”.