De eigenaar van een perceel aan de Burgemeester Damsstraat wenst zijn perceel te splitsen en op het nieuwe perceel een vrijstaande woning te bouwen. Lees hier de volledige bewonersbrief van de gemeente Tilburg d.d. 10 oktober 2019.