Op 21 mei 2019 vindt om 20.00 uur in De Back de jaarlijkse Algemene Bewonersvergadering plaats. Alle bewoners zijn van harte welkom. Het bestuur vertelt u wat er allemaal is gebeurd en wat de plannen zijn voor 2019/ 2020 en wil vooral horen wat u wilt. Het bijzondere thema dit jaar is ‘Zorgvlied groene oase in Tilburg’. Wat kan er beter? We praten u bijvoorbeeld bij over de definitieve opzet van de beleeftuin rond de Christoffelschool en vragen uw reactie een mogelijke reconstructie van het Van de Mortelplein, zodat dat park meer een ontmoetingsplek dan een scheidslijn wordt. En uiteraard is er ook muziek! Graag hopen wij u te ontmoeten.