Welkom op de website van wijkvereniging Zorgvlied Tilburg

Op deze website kunt u alle informatie vinden over onze buurt, daarnaast kunt u zich inschrijven voor allerlei boeiende activiteiten.

Onze wijk

De wijk Zorgvlied is een groene wijk bestaande uit eenvoudige rijtjeswoningen aan de zuidflank, royale appartementen aan de westzijde en herenhuizen aan de noordflank in het Villapark.

Zorgvlied

“Villapark Zorgvlied in Tilburg, het klinkt prachtig, hoewel het neigt naar plagiaat. Maar het was wel geheel in de geest van vadertje Cats: (Sorghvliet) een wijkplaats om onbezorgd te genieten van de uren na het werk.

De Back

In 2010 besloot de gemeente het wijkcentrum van de wijk te sluiten. Zogenaamde Multifunctionale Centra (MFA’s) elders in de stad zouden de functies van het wijkcentrum kunnen overnemen, was het idee. Hierdoor kon de gemeente bezuinigen.

Lidmaatschap van de wijkvereniging

Bent u nog geen lid van de wijkvereniging Zorgvlied Tilburg of wilt u een eerder lidmaatschap verlengen of beëindigen?
Vul dan hier het lidmaatschapsformulier in.

 

Laatste Nieuws

 

Groot onderhoud Burgemeestersbuurt

De gemeente Tilburg heeft opdracht gegeven om vanaf begin 2022 groot onderhoud te plegen in een aantal straten van de Burgemeestersbuurt. Het gaat om de rood ingetekende straten op onderstaand kaartje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Er zijn omstreeks 18 november j.l. 2 bewonersbrieven verspreid over de planning van de werkzaamheden. Klik op Bewoners Burgemeestersbuurt voor de brief aan bewoners van de betreffende straten en op Overige bewoners voor de brief aan andere wijkbewoners in de directe omgeving van de werkzaamheden. Wilt u verder inzoomen op de plannen raadpleeg dan de Memo Ontwerpuitgangspunten en bekijk de kaarten Tekening blad 1 en Tekening blad2.

Appartementen van De Baron

Magis Vastgoed heeft bouwplan De Baron ontwikkeld voor 250 appartementen aan de Van Limburg Stirumlaan. Wijkvereniging Zorgvlied heeft kennis genomen van het plan. Lees hier de Reactie van de wijkvereniging.

 

Producten te koop van het Creatief Atelier

Deelnemers aan het Creatief Atelier hebben de afgelopen tijd prachtige kunstwerken gemaakt welke te koop zijn. Bewonder en geniet in de webshop van het Creatief Atelier. Wellicht zit er iets bij van uw gading. 

 

Inzetten voor een goed woon- en leefklimaat

Gezamenlijk spannen we ons in om een aangenaam woon- en leefklimaat te behouden en zo mogelijk om deze te verbeteren. Dat houdt in betrokkenheid met de buurt. Samen kunnen we veel zelf doen, zoals buurtpreventie, het voorkomen van zwerfafval, het opruimen van uitwerpselen van de eigen hond of het temperen van de snelheid achter het stuur.

 

 

Aanvragen voor een bijdrage uit “Verrijk je wijk”

De gemeente Tilburg heeft Wijkvereniging Zorgvlied Tilburg een budget ter beschikking gesteld om initiatieven van bewoners te kunnen steunen die hun leefomgeving gezelliger, socialer en veiliger willen maken. Je moet daarbij denken aan plannen die uw buurt of de mensen in uw buurt ten goede komen, zoals: een activiteit om elkaar beter te leren kennen, een schoonmaakactie in de buurt, een (klein) sociaal project om bewoners met verschillende culturen bijeen te brengen, een activiteit gericht op veiligheid, een buurtfeest of straatspeeldag, een cultureel evenement of sportevenement.

U treft als bijlagen aan (aanklikken)

 

Zorgvliedse zomerspelen 2021

Tijdens de zomervakantie van 2021 hebben kinderen in de basisschoolleeftijd op woensdagmiddagen zich vermaakt met allerlei spelletjes en activiteiten georganiseerd door moeders uit de wijk samen met Contourdetwern.

Klik op Zomerspelen Zorgvlied om meer sfeerbeelden te bekijken.

Geen open dag dit jaar bij kindcentrum Christoffel

 

Adverteerders

DEZE ADVERTEERDERS MAKEN DE UITGAVE VAN WIJKKRANT "THUIS IN ZORGVLIED" MOGELIJK