Welkom op de website van wijkvereniging Zorgvlied Tilburg

Op deze website kunt u alle informatie vinden over onze buurt, daarnaast kunt u zich inschrijven voor allerlei boeiende activiteiten.

Onze wijk

De wijk Zorgvlied is een groene wijk bestaande uit eenvoudige rijtjeswoningen aan de zuidflank, royale appartementen aan de westzijde en herenhuizen aan de noordflank in het Villapark.

Zorgvlied

“Villapark Zorgvlied in Tilburg, het klinkt prachtig, hoewel het neigt naar plagiaat. Maar het was wel geheel in de geest van vadertje Cats: (Sorghvliet) een wijkplaats om onbezorgd te genieten van de uren na het werk.

De Back

In 2010 besloot de gemeente het wijkcentrum van de wijk te sluiten. Zogenaamde Multifunctionale Centra (MFA’s) elders in de stad zouden de functies van het wijkcentrum kunnen overnemen, was het idee. Hierdoor kon de gemeente bezuinigen.

Laatste Nieuws

 

Reageren op jaarstukken en voordracht nieuwe bestuursleden

 

De wijkvereniging kan dit jaar helaas geen bewonersvergadering organiseren vanwege de coronavoorschriften. Het goede nieuws is, dat de wijkvereniging er financieel goed voor staat. Nieuwsgierig geworden? Bekijk de financiële verantwoording 2019, open daartoe de Jaarrekening 2019 met balans en exploitatierekening,  specificatie op Jaarrekening 2019 en het Verslag kascommissie wijkvereniging Zorgvlied over jaarrekening 2019 en reageer vóór 1 december 2020 per mail naar [email protected] . Ook kunt u een reactie geven op de voordracht van nieuwe bestuursleden mocht u bezwaren hebben of een tegenkandidaat willen voorstellen. Dat kan door een mailtje te sturen naar [email protected] eveneens vóór 1 december 2020. Voorgedragen worden:
– Ria de Wit, 69 jaar, in de functie van secretaris. Ria is juriste met veel bestuurlijke ervaring in het vrijwilligerswerk. Zij woont in de Schout de Roijstraat;                        – Hugo van Casteren, 53 jaar, in de functie van bestuurslid met als aandachtsgebied laaggeletterdheid. Hugo is docent Maatschappijwetenschappen aan het 2College Durendael     te Oisterwijk. Hij woont  in de Schout Crillaertstraat.
Teruggetreden uit het bestuur van de wijkvereniging zijn Anneke Wolters, secretaris,  en Theo van Willigenburg, bestuurslid.

 

Aanvragen indienen voor een bijdrage uit “Verrijk je wijk”

De gemeente Tilburg stelt wijkvereniging Zorgvlied een budget ter beschikking om initiatieven van bewoners te kunnen steunen die hun leefomgeving gezelliger, socialer en veiliger willen maken. Te denken valt aan plannen die je buurt of de mensen in je buurt ten goede komen. Raadpleeg Regeling Verrijk je wijk en dien uw aanvraag tenminste 4 weken vooraf in per mail bij  [email protected] .

Inzetten voor een goed woon- en leefklimaat

Gezamenlijk spannen we ons in om een aangenaam woon- en leefklimaat te behouden en zo mogelijk om deze te verbeteren. Dat houdt in betrokkenheid met de buurt. Samen kunnen we veel zelf doen, zoals buurtpreventie, het voorkomen van zwerfafval, het opruimen van uitwerpselen van de eigen hond of het temperen van de snelheid achter het stuur.

 

 

Adverteerders