Welkom op de website van wijkvereniging Zorgvlied Tilburg

Op deze website kunt u alle informatie vinden over onze buurt, daarnaast kunt u zich inschrijven voor allerlei boeiende activiteiten.

Onze wijk

De wijk Zorgvlied is een groene wijk bestaande uit eenvoudige rijtjeswoningen aan de zuidflank, royale appartementen aan de westzijde en herenhuizen aan de noordflank in het Villapark.

Zorgvlied

“Villapark Zorgvlied in Tilburg, het klinkt prachtig, hoewel het neigt naar plagiaat. Maar het was wel geheel in de geest van vadertje Cats: (Sorghvliet) een wijkplaats om onbezorgd te genieten van de uren na het werk.

De Back

In 2010 besloot de gemeente het wijkcentrum van de wijk te sluiten. Zogenaamde Multifunctionale Centra (MFA’s) elders in de stad zouden de functies van het wijkcentrum kunnen overnemen, was het idee. Hierdoor kon de gemeente bezuinigen.

Lidmaatschap van de wijkvereniging

Bent u nog geen lid van de wijkvereniging Zorgvlied Tilburg of wilt u een eerder lidmaatschap verlengen of beëindigen?
Vul dan hier het lidmaatschapsformulier in.

 

Laatste Nieuws

 

Producten te koop van het Creatief Atelier

Deelnemers aan het Creatief Atelier hebben de afgelopen tijd prachtige kunstwerken gemaakt welke te koop zijn. Bewonder en geniet in de webshop van het Creatief Atelier. Wellicht zit er iets bij van uw gading. 

 

Inzetten voor een goed woon- en leefklimaat

Gezamenlijk spannen we ons in om een aangenaam woon- en leefklimaat te behouden en zo mogelijk om deze te verbeteren. Dat houdt in betrokkenheid met de buurt. Samen kunnen we veel zelf doen, zoals buurtpreventie, het voorkomen van zwerfafval, het opruimen van uitwerpselen van de eigen hond of het temperen van de snelheid achter het stuur.

 

 

Wateroverlast in de kelder

Heeft u last van wateroverlast in uw kelder en woont u in onze wijk? Dan kunt u zich aanmelden bij een collectief van bezorgde wijkbewoners van Zorgvlied. Lees deze oproep Aansluiting buurt-burgerinitiatief en geef u op via het e-mailadres [email protected]

Zorgvlied aan de kook

Op zaterdag 2 november 2024 vindt de 7e editie plaats van Zorgvlied aan de kook. Deelnemers koken voor elkaar en bij elkaar. Belangstellende wijkgenoten kunnen zich aanmelden via de website www.zorgvliedaandekook.nl

Aanvragen voor een bijdrage uit “Verrijk je wijk”

De gemeente Tilburg heeft Wijkvereniging Zorgvlied Tilburg een budget ter beschikking gesteld om initiatieven van bewoners te kunnen steunen die hun leefomgeving gezelliger, socialer en veiliger willen maken. Je moet daarbij denken aan plannen die uw buurt of de mensen in uw buurt ten goede komen, zoals: een activiteit om elkaar beter te leren kennen, een schoonmaakactie in de buurt, een (klein) sociaal project om bewoners met verschillende culturen bijeen te brengen, een activiteit gericht op veiligheid, een buurtfeest of straatspeeldag, een cultureel evenement of sportevenement.

U treft als bijlagen aan (aanklikken)

 

Appartementen van De Baron

Magis Vastgoed heeft bouwplan De Baron ontwikkeld voor 250 appartementen aan de Van Limburg Stirumlaan. Wijkvereniging Zorgvlied heeft kennis genomen van het plan. Lees hier de Reactie van de wijkvereniging.

 

Adverteerders

DEZE ADVERTEERDERS MAKEN DE UITGAVE VAN WIJKKRANT "THUIS IN ZORGVLIED" MOGELIJK