Doeleinden en werkwijze

 

Doel wijkvereniging                                                                                                                                                                                                                                                                       De wijkvereniging organiseert en stimuleert activiteiten die de leefbaarheid van de wijk verbeteren en die bijdragen aan het welzijn van de bewoners.  Wij hebben een wijk voor ogen met een aantrekkelijke en veilige woonomgeving; een wijk waar de bewoners oog voor elkaar hebben en opkomen voor gemeenschappelijke belangen op de gebieden veiligheid, sociaal, fysiek, energie en cultuur.
Wij organiseren activiteiten die voor iedereen in de wijk toegankelijk zijn. Dit om de onderlinge relaties te versterken en te bevorderen dat wijkbewoners hun kwaliteiten ten bate van elkaar inzetten en benutten.

Werkwijze                                                                                                                                                                                                               Doelen zijn mooi, maar wat doe je om die te bereiken? Dat schrijven we ieder jaar op in ons jaarplan, maar vooral willen we dat er daadwerkelijk wat gebeurt. Daarbij past de kanttekening dat het meestal niet het bestuur van de wijkvereniging is die projecten uitvoert. Dat gebeurt doorgaans door of samen met bewoners en partnerorganisaties.  Partnerorganisaties zijn organisaties zoals de gemeente, de KBO, Contourdetwern, de Toegang, Thebe, Zonnebloem, woningcorporaties, scholen, Mariëngaarde, kerken waarmee de wijkvereniging zich structureel weet verbonden. Bijzondere partners zijn de gemeente en Contourdetwern.

Relatie met de gemeente
De wijkvereniging werkt nauw met de gemeente samen. Voor haar wensen op het gebied van de wegen, groenvoorziening, veiligheid heeft de wijkvereniging de medewerking van de gemeente hard nodig. Andersom onderkent de gemeente het belang van de wijken. Vanuit de wijkbewoners hoort de gemeente wat er bij de bewoners leeft en wat er in de wijk beter kan. Voor Zorgvlied is de wijk bereikbaar via de wijkwethouder en mede buurtbewoner , mevrouw Hendricks, via de wijkmanager de heer Remmert Slagter en via de wijkregisseur Diny Maas. Zijn er heel concrete zaken dan kun je bij haar terecht: [email protected]. Zij zorgt dan de juiste ambtenaren aan het werk gaan. En dan hebben we natuurlijk nog de wijkagenten.
De gemeente neemt signalen uit de wijk serieus. De wijkvereniging en andere organisaties werken nu samen aan een zogenaamd wijkagenda onder de naam “Wij in Zorgvlied”; een programma met projecten die moeten leiden tot een nog leukere en mooiere wijk.

Relatie met Contourdetwern
In december 2018 hebben de wijkvereniging en ContourdeTwern in het belang van de bewoners van de wijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zij zetten zich samen in voor een wijk waar goed en veilig wonen centraal staat, waar aandacht is voor elkaar en waar men bereid is soms zaken samen op te pakken.
We sloten de overeenkomst voor 2,5 jaar af en spraken af op de volgende gebieden tot projecten te komen: werken aan de Wijkagenda “Wij in Zorgvlied”, opbouw en ondersteuning van een wijknetwerk dat het bestuur van de Wijkvereniging ondersteunt in het sociale domein en meer in het bijzonder de aandachtsgebieden jeugd, ouderen en kwetsbaren. Wij streven ernaar dat die onderwerpen deel gaan uitmaken van de wijkagenda “Wij in Zorgvlied”.

Accommodatie                                                                                                                                                                                                                                                                              De wijkvereniging beschikt over een eigen wijkgebouw: De Back, dat functioneert als hét ontmoetingspunt en de gezamenlijke huiskamer van en voor de bewoners van de wijk. In de wijk zijn er naast De Back meerdere mooie ontmoetingsruimten zoals de Christoffelschool, de zogenaamde Blauwe zaal van de Petrus en Paulus kerk en Mariëngaarde.

Wijkcentrum De Back                                                                                                                                                                                                                                                    Wijkcentrum De Back is de ‘huiskamer’ van Zorgvlied, waar je door een team van enthousiaste vrijwilligers hartelijk wordt ontvangen. De Back is beschikbaar voor al die activiteiten waar de eigen huiskamer te klein voor is. In De Back vinden uiteenlopende activiteiten plaats voor ongeveer 700 bezoekers per week. Velen volgen een cursus of een training, maar er kan ook worden gedanst, gegeten, gebridged, gesport, gebiljart, een vreemde taal geleerd en koffie worden gedronken. Maatschappelijke organisaties in de wijk zoals Contourdetwern, gezondheidsdiensten en gemeente maken ook gebruik van De Back. De bewoners van Zorgvlied hebben in 2013 het wijkgebouw van de gemeente gekocht. De exploitatie van dit gebouw heeft de wijkvereniging gedelegeerd aan de Stichting ter exploitatie van wijkcentrum Zorgvlied (SEWZ). Het wijkcentrum is bereikbaar onder telefoonnummer: 013-4687373; e- mail: [email protected]. Beheerder van het wijkcentrum is Bart Stenders.  Informatie over de activiteiten van De Back vind je in de activiteitenkalender.