Wijkblad

In het voorjaar van 2019 kreeg de wijkvereniging weer zijn eigen wijkblad met de naam: Thuis in Zorgvlied. Elke editie bevat artikelen over wat er allemaal in de wijk gebeurt en een kalender met alle bijeenkomsten die er in de wijk voor de bewoners worden georganiseerd; niet alleen bijeenkomsten die de wijkvereniging of het wijkcentrum De Back organiseert, maar ook die van andere organisaties in de wijk zoals de scholen, de KBO, de Zonnebloem of de Kunstkring Mariëngaarde.
Een stevige redactie met wortels in de wijk zorgt voor een interessant, actueel en goed leesbaar wijkblad.
De redactie is blij met uw reacties en bijdragen aan het blad. Uw bijdragen maken het echt een blad van en voor de bewoners van Zorgvlied. U kunt uw bijdrage sturen naar: redactie@ zorgvliedtilburg.nl.