Bestuur en commissies

 

Bestuur wijkvereniging

Het bestuur van de vereniging is gekozen door de bewonersvergadering. Het bestuur bestaat per 1 januari 2019 uit de volgende personen:

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Henk Oderkerk [email protected]
Secretaris Anneke Wolters [email protected]
Penningmeester Paul van der Velden [email protected]
Algemeen lid Theo van
Willigenburg
Algemeen lid Wilma van den Boer

De vereniging wordt door vele bewoners op tal van gebieden ondersteund. Zij denken mee en steken de handen uit de mouwen bijvoorbeeld als vrijwilliger in De Back. Wie belangstelling heeft om mee te denken of mee te doen is welkom en kan zich bij een van de bestuursleden melden.

Commissies-werkgroepen

De commissie Ontmoeting organiseert en ondersteunt ontmoetingsactiviteiten. De  werkgroep Communicatie omvat de redactie van de wijkkrant, de verzorging van de website en het incidenteel uitbrengen van huis-aan-huis berichten. De Kascommissie controleert namens de bewonersvergadering de financiën.