Bestuur en commissies

 

Bestuur wijkvereniging

Het bestuur van de vereniging is gekozen door de bewonersvergadering.

Momenteel bestaat het bestuur  uit de volgende personen:

– Henk Oderkerk, voorzitter, e-mailadres: [email protected]
– Anneke Wolters, secretaris, e-mailadres: [email protected]
– Paul van der Velden, penningmeester, e-mailadres: [email protected]
– Wilma van den Boer, algemeen lid met aandachtspunt ontmoetingsactiviteiten
– Marc Vintges, algemeen lid met aandachtspunt energie, benoemd op 21 mei 2019 + waarnemend voorzitter
– Peter van Elsacker, algemeen lid met aandachtspunt jeugd, benoemd op 21 mei 2019
– vacature, voorzitter SEWZ

De vereniging wordt door vele bewoners op tal van gebieden ondersteund. Zij denken mee en steken de handen uit de mouwen bijvoorbeeld als vrijwilliger in De Back. Wie belangstelling heeft om mee te denken of mee te doen is welkom en kan zich bij een van de bestuursleden melden.

Commissies-werkgroepen

De commissie Ontmoeting organiseert en ondersteunt ontmoetingsactiviteiten. De  werkgroep Communicatie omvat de redactie van de wijkkrant, de verzorging van de website en het incidenteel uitbrengen van huis-aan-huis berichten. De Kascommissie controleert namens de bewonersvergadering de financiën.