Bestuur en commissies

 

Bestuur wijkvereniging

Het bestuur van de vereniging is gekozen door de bewonersvergadering.

Momenteel bestaat het bestuur  uit de volgende personen:

– Marc Vintges, voorzitter, benoemd per 27 september 2021, e-mailadres: [email protected]
– Ria de Wit, aftredend secretaris, benoemd per 1 december 2020, e-mailadres: [email protected]
– Bastiaan Maan, penningmeester, benoemd per 24 november 2022, e-mailadres: [email protected]
– Wilma van den Boer, algemeen lid portefeuille ontmoetingsactiviteiten
– Peter van Elsacker, algemeen lid portefeuille jeugd, benoemd per 21 mei 2019
– Hugo van Casteren, algemeen lid portefeuille laaggeletterdheid, benoemd per 1 december 2020.

De vereniging wordt door vele bewoners op tal van gebieden ondersteund. Zij denken mee en steken de handen uit de mouwen bijvoorbeeld als vrijwilliger in De Back. Wie belangstelling heeft om mee te denken of mee te doen is welkom en kan zich bij een van de bestuursleden melden.

Commissies-werkgroepen

De commissie Ontmoeting organiseert en ondersteunt ontmoetingsactiviteiten. De  werkgroep Communicatie omvat de redactie van de wijkkrant, de verzorging van de website en het incidenteel uitbrengen van huis-aan-huis berichten. De Kascommissie controleert namens de bewonersvergadering de financiën.