De straten van Zorgvlied

Een stukje geschiedenis.

We gaan eeuwen terug in de tijd. Tilburg had ruim zes eeuwen geleden, de tijd waaruit we de oudste geschreven bronnen nog hebben, vele  we­gen, paden, karrenspo­ren, akkers beken en buurtschappen. Ze hadden allemaal een naam.

In het midden van de 15e eeuw waren er klin­kende namen zoals: de Gaershof, die Mortel­ackern en Sponckersgoet. Deze lagen allen in de herdgang Corvel, waar de wijk Zorgvlied nu ook in ligt. Het zijn namen die we nu niet meer kennen.

Op de kaart die in 1760 door Diederik Zijnen werd gemaakt, treffen we al veel namen aan die we nu nog wel terugvinden, zoals, Heuvel en Noord­hoek en in onze buurt Corvel en Berkdyk. Deze laatste naam herkennen we nu nog in de Berkdijksestraat, de weg die oorspronkelijk liep van het Korvelplein tot café “Het dorstige Hert” aan de Bredaseweg. Dwars door onze wijk dus. Dit is de “Oude Baan van Breda naar Tilburg”, die nu alleen nog maar aan de andere kant van de Ringbaan West zijn oorspronkelijke naam draagt. We kunnen het tracé in Zorgvlied nog terugzien in het verloop van het Burgemeester van de Mortelplein, de Zouavenlaan en de Friezenlaan.

Ook de Vierwindenlaan en de Bredaseweg zijn nog oude straatnamen. De Bredaseweg dateert van 1825. De aanleg ervan is het gevolg van een nationaal wegenplan dat door koning Willem I bij koninklijk besluit werd uitgevaardigd. Vanaf het “Dorstige Hert” is deze steenweg de “Oude Baan van Breda naar Tilburg” gaan vervangen.

image0402De Vierwindenlaan in genoemd naar café “De Vier Winden”, dat  stond op de hoek van de Bredaseweg en de vroegere Schaapstraat, waar nu de Vierwindenlaan ligt. Nog vroeger stond er de herberg “De Vier Winden”. Bij zijn rond­tocht door zijn koninkrijk is de pas gekroonde koning Willem II er door de burgemeester onthaald. Het café is in mei 1940 meerdere keren gebombar­deerd en totaal verwoest.

De Vierwindenlaan ligt voor een belangrijk deel op  de plaats van het “Bels Lijntje” de spoorlijn die vanaf 1867 Tilburg met Turnhout verbond. Dat geldt ook voor het Dongepad in De Blaak.

                                                                                                                                                                                                                                                Waren vroeger straatnamen  gebaseerd op toponiemen (Berkdijk), verbindingen (Bredaseweg) of belangrijke bewoners (Vierwindenlaan), bij het aanleggen van wijken ging men meer gestructureerd te werk.  De straten in het burgemeestersdeel van Zorgvlied zijn genoemd naar regenten van de stad, ten westen van de Vierwindenlaan dragen de straten de namen van oude volksstammen. Ten zuiden van het Burgemeester van de Mortelplein zijn voor de straatnamen  twee verschillende categorieën gebruikt: grote Nederlandse staatslieden en zouaven, de strijders in het leger van de Paus waarin in de19e eeuw een 35 Tilburgers  meevochten.

Bron: Ronald Peters,  De straten van Tilburg.

Boekhandel Gianotten B.V./Tilburg/1987

Detail uit een kaart van de Gemeente Tilburg uit 1921, waar nu Zorgvlied ligt.

In het Gebied tussen de Bredaseweg, de Koren­bloem­straat, Berkdijksestraat en Bels Lijntje staat het ont­werpplan ingetekend voor het project van de RK Leergangen.