Agenda

Houd de agenda goed in de gaten. Deze kan regelmatig worden (aan)gevuld en ververst. Klik op het plusje in de grijze balk om het submenu uit te vouwen.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van wijkvereniging Zorgvlied Totaal is laatstelijk gehouden op donderdag 11 april 2024.  Op de agenda stond:                                  1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vorige ledenvergadering op 24 november 2022
3. Terugblik 2023
4. Relatie wijkvereniging Zorgvlied Totaal en de stichting ter exploitatie wijkcentrum
Zorgvlied
5. Benoeming twee bestuursleden Wijkvereniging Zorgvlied Totaal
6. Vaststellen jaarrekeningen 2022 en 2023
7. Wat speelt er in Zorgvlied en vooruitblik
8. Rondvraag en sluiting
PAUZE
– Film over “de pareltjes van Tilburg”
Voor de onderliggende stukken ga naar  Toelichting op de agendapunten .

 

 

in De Back

 

Wekelijkse activiteiten 

MAANDAG
9.00-13.00 uur                                                                                                                                                         Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking
Informatie: D. van Maanen, e-mail [email protected]  of 06-83793112
13.30-15.30 uur
Turkse vrouwengroep                                                                                                             
                          13.00-17.00 uur                                                                                                                                  Bridgegezelschap ’t Okske
19.00-20.15 uur
Spaanse les
Informatie: 
https://spaanslerentilburg.nl/ 
20.00-23.00 uur
Repetitie Tilburgs Opera Koor

DINSDAG
9.00-13.00 uur                                                                                                                                                         Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking
Informatie: D. van Maanen, e-mail [email protected]  of 06-83793112
Middag                                                                                                                                                         
Remedial teaching
Informatie: www.mrt-rt.nl 
13.00-15.30 uur                                                                                                                                                  Met naald en draad (sinds 9 mei 2023)                                                                                                        Kosten: € 1,50 per dagdeel                                                                                                    Contactpersoon: Sufaynur Yozgat Yalniz van Contourdetwern tel. 06-23144702                         13.30-16.30 uur
Multiculturele vrouwengroep
17.20-20.00 uur
Ffact dancecompany, danslessen diverse leeftijden en stijlen
Informatie: www.ffactdancecompany.nl
17.30-19.30 uur
Eten in De Back. Driegangen menu voor € 12,50
Opgave tel.nr. 013- 4687373, per e-mail [email protected]  of binnenlopen
19.00-20.15 uur
Spaanse les
Informatie:  https://spaanslerentilburg.nl/

WOENSDAG                                                                                                                                                        9.00-17.00 uur                                                                                                                                                      Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking
Informatie: D. van Maanen, e-mail [email protected] of 06-83793112                                
10.45-11.45 uur
De Groene Muze, bewegen op muziek voor 60+.
Informatie: M. Bezems, 06-28371006
13.20-19.00 uur
Ffact dancecompany, Danslessen voor bassischoolleeftijd
Informatie: www.ffactdancecompany.nl 
19.00-20.15 uur
Spaanse les
Informatie:  https://spaanslerentilburg.nl/       

19.30-22.00 uur
Repetitie Vrouwenkamerkoor Cantilare
19.30-23.00 uur
Biljartclub De Back

DONDERDAG                                                                                                                                                      9.00-13.00 uur
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking
Informatie: D. van Maanen, e-mail [email protected] of 06-83793112
13.00-17.00 uur
Stichting comité welzijn ouderen Westeind
Diverse activiteiten voor senioren onder andere linedance, beweging voor ouderen en koersbal 17.30-21.15 uur
Repetitie Souvenir jeugdkoor

VRIJDAG                                                                                                                                                              13.30-16.30 uur
Knutselmiddag voor dames
Informatie: W. van den Boer 013-4633268 of e-mail [email protected]
15.50-18.40 uur
Ffact dancecompany, danslessen diverse leeftijden en stijlen
Informatie: www.ffactdancecompany.nl 
19.30-22.00 uur
Mapple leaf line dancers
 

ZATERDAG                                                                                                                                                            9.30-12.00 uur
Ffact dancecompany, danslessen diverse leeftijden en stijlen
Informatie: www.ffactdancecompany.nl      

 

 

 

in Mariëngaarde

     

Evenementen In de kapel (zaal open minimaal een half uur van tevoren):  

 

Zondag 19 mei                                                                                                                                              10.00-16.00 u.                                                                                                                                                    Workshops 1 Dag koor                                                                                                                                  Kosten: € 80,- (incl. lunch en koffie of thee)                                                                                                  Aanmelden vóór 5 mei                                                                                                                          Aanmelding, mail naar [email protected] of bel naar 06-10489313                                De eerste 10 aanmeldingen ontvangen € 10,- korting

 

Vrijdag 24 mei                                                                                                                                                 19.30 u.                                                                                                                                                          Celliste Ceciel Strouken                                                                                                                            Entree: vrijwillige bijdrage                                                                                                                Reserveren niet nodig

 

Zondag 9 juni                                                                                                                                                 14.30 u.                                                                                                                                                             Jazz-concert door 2WayStretchXL                                                                                                                     Entree: vrijwillige bijdrage                                                                                                               Reserveren niet nodig

Donderdag 13 juni                                                                                                                                 20.00 u.                                                                                                                                                    Soloconcert op de vibrafoon World Vibes door Vincent Houdijk                                                  Entree: € 24,99                                                                                                                                   Reserveren via de website Tickets voor World Vibes op 13-06-2024 in Mariëngaarde Kapel, Tilburg | World Vibes (eventim-light.com) 

In de Salon:

 

 

Zaterdag 18 mei                                                                                                                                            20.00 u.                                                                                                                                                                 De Vloer Op                                                                                                                                                   Entree: € 9,50                                                                                                                                      Reserveren, mail naar [email protected] 

Vrijdag 2 juni 2023  IS UITGESTELD tot een later moment                                                                      20.00 uur                                                                                                                                                            trio Elpis Ériu Maeve                                                                                                                                  Concert                                                                                                                                                          Entree: € 13,-                                                                                                                                                Tickets te koop via [email protected] en aan de deur

 

Contactgegevens:                                                                                  website: www.mariengaardetilburg.nl
e-mail: [email protected]

in Petrus en Pauluskerk
in en vanuit Kindcentrum Christoffel

Vrijdag 17 mei                                                                                                                                                          9.00 u.                                                                                                                                                                        Presentatie en rondleiding (max. 1,5 uur)                                                                                                      Aanmelden via de website www.kcchristoffel.nl of per e-mail [email protected] .              Voor de kinderopvang aanmelden per e-mail [email protected] .

 

Op het Burgemeester van de Mortelplein

In de oneven weken op dinsdag                                                                                                                      13.30-16.00 uur                                                                                                                                                        Mobiele milieustraat

Op de rotonde Burgemeester Damsstraat
Vanuit De Back

Elke vrijdag van 13.00-13.30 uur                                                                                                        Wandelen door Zorgvlied                                                                                                                  Aanmelden per e-mail [email protected]

Deelname is gratis

Ontmoetingshuis

Voor en door de wijk aan de Groen van Prinsterenstraat 1.                                                          Geopend sinds 10 mei 2023

Staatsliedenbuurt-West

Algemene Vergadering