Geschiedenis

De wijk Zorgvlied kent een bewogen geschiedenis van toonaangevende woningbouw tot baanbrekende vernieuwing.

Meer dan 100 jaar geleden ontworpen

“Villapark Zorgvlied in Tilburg, het klinkt prachtig, hoewel het neigt naar plagiaat. Maar het was wel geheel in de geest van vadertje Cats: (Sorghvliet) een wijkplaats om onbezorgd te genieten van de uren na het werk.

Burgemeestersbuurt

Tussen de Bredaseweg, de Zouavenlaan en de Vierwindenlaan zijn de straten genoemd naar burgemeesters. Dat is in de meeste gevallen overduidelijk, zoals bij de Burgemeester Suijs- en de Burgemeester Jansenstraat. Maar in de wijk ligt ook het Drossaard van der Willigenhof en de Schout Backstraat.

De eerste burgemeesters

De functie van burgemeester zoals we die nu kennen bestaat pas sinds de gemeentewet van 1851. Suijs (burgemeester van 1849 – 1869) was de eerste die die functie bekleedde.
In Zorgvlied worden ook burgemeesters geëerd van vóór die tijd.

Zouaven in Zorgvlied-Zuid

In de 19e eeuw kon de Kerkelijke Staat in Italië zijn onafhankelijkheid moeilijk handhaven tegenover het opkomend Italiaans streven naar eenheid onder de koning van Sardinië Victor Emanuel II en de vrijheidsstrijder Guiseppe Garibaldi. Paus Pius IX deed een oproep aan de gehele katholieke wereld.

De straten van Zorgvlied

We gaan even ruim zes eeuwen terug in de tijd. Tilburg had toen vele wegen, paden, karrensporen, akkers beken en buurtschappen. Ze hadden allemaal een naam.

De staatsliedenbuurt

De staatsliedenbuurt is bijna 65 aar geleden gebouwd, als uitbreiding van de wijk Zorgvlied. Het is een gebied met sociale woningbouw. Ook het Burgemeester van de Mortelplein en de Zouavenlaan stammen uit medio jaren 50 van de vorige eeuw.

Het wijkcentrum

Op 6 januari 1960 verleende het gemeentebestuur van de stad toestemming aan de R.K. parochie van de H.H. Petrus en Paulus om een parochiehuis met woning te bouwen aan de Schout Backstraat. Al op 27 november van dat jaar werd de “Saloen” ingezegend.